2/ VEŘEJNÁ DRAŽBA


Dražba

= veřejné jednání, účelem je přechod vlastnického práva k předmětu dražby, při němž se licitátor obrací na předem neurčený okruh osob přítomných na dražbě s výzvou k podávání nabídek, kdy osoba, která učiní nejvyšší nabídku, nabude příklepem licitátora předmět dražby.

Zákon o veřejných dražbách (ZVD) uvádí dva (2) způsoby veřejné dražby:


  1. dražba dobrovolná – prováděna dražebníkem / navrhuje vlastník,
  2. dražba nedobrovolná – prováděna na základě návrhu věřitele (banka).