OBSAH KONEČNÉ ZPRÁVY


Úvod

  • Charakteristika majetkové podstaty / celkový rozsah / struktura a ocenění / postup zpeněžování.

I. Příjmy majetkové podstaty


1/ Zpeněžení

  • Nemovitostí,
  • movitého majetku,
  • pohledávek a jiných práv.