OBSAH KONEČNÉ ZPRÁVY


2/ Ostatní příjmy

  • Finanční prostředky z úpadce,
  • pokladní hotovost úpadce,
  • zisk z provozu podniku,
  • jiné příjmy (přijaté nájemné / úroky).

= Příjmy celkem