Dražební vyhláška


Uveřejňuje se na centrální adrese (www.centralniadresa.cz) a na úřední desce obecního úřadu, a to min. 15 dní před zahájením dražby.

Zasílá se:

  • vlastníkovi předmětu dražby,
  • osobám, které mají zástavní právo,
  • správci daně / OSSZ / zdravotním pojišťovnám,
  • podpisem smlouvy o provedení dražby / zveřejněním / doručením vyhlášky jsou splněny všechny náležitosti k provedení dražby.