PŘÍPRAVA DRAŽBY


IS a/ vybere dražebníka a b/ uzavře smlouvu.

Povinnými náležitostmi smlouvy je:

  • označení, že jde o dražbu dobrovolnou,
  • označení navrhovatele / dražebníka / předmětu dražby – předmět dražby musí být označen velmi podrobně,
  • výše nejnižšího podání – ve výši 60 % obvyklé ceny, stanovené posudkem znalce.