PRŮBĚH DRAŽBY


Prostor, v němž bude dražba probíhat, musí být zpřístupněn minimálně 30 minut před zahájením dražby.

Účastníci dražby musí doložit:

  • svoji totožnost, popřípadě oprávnění jednat za účastníka dražby,
  • složení dražební jistoty, pokud tuto neplatí na místě,
  • dražba je zahájena vyvoláním licitátora.