ZPENĚŽENÍ CELÉHO PODNIKU


  • Cílem zpeněžení majetkové podstaty je dosažení maximálního výnosu pro věřitele,
  • prodejem podniku přecházejí na nabyvatele všechna práva / závazky, na které se prodej vztahuje,
  • závazky vzniklé z činnosti podniku do účinnosti smlouvy se novému kupujícímu nepřevádějí,
  • věřitelé jsou uspokojeni z výnosu z prodeje podniku, které nemusí být 100 % hodnoty závazku,
  • podnik lze zpeněžit veřejnou dražbou.