1/ ZPŮSOBY ZPENĚŽENÍ MAJETKOVÉ PODSTATY

  • Majetková podstata se musí a/ zpeněžit a b/ výtěžek se rozdělí mezi IV,
  • Zákon upravuje tři (3) standardní způsoby zpeněžení (prodeje) majetkové podstaty:
    1. veřejnou dražbou dle ZVD,
    2. prodejem mimo dražbu (přímý prodej / prodej z volné ruky),
    3. soudním výkonem rozhodnutí (exekucí) – není předmětem výkladu.
  • Nejvhodnějším způsobu zpeněžení rozhodne KM / IS se souhlasem VV.
  • Prodej mimo dražbu se uskuteční se souhlasem IS / VV.