PŘÍPRAVA DRAŽBY


Dražební jistota

  • nesmí přesáhnout a/ 30 % z nejnižšího podání, a zároveň b/ částku 1,5 mil. Kč, zvýšenou o 10 % z částky přesahující 5 mil. Kč.

Výše odměny dražebníka

  • je-li navrhovatelem IS, je výše dražebníkovy odměny omezena zákonem, a to částkou představující 10 % z ceny, která byla dosažena vydražením, nejvýše však 1 mil. Kč.
  • odměna dražebníka pohybuje v rozmezí 2 %4 %.