ZÁKLADNÍ DRAŽEBNÍ POJMY


Centrální adresa

= místo, kde jsou uveřejněny informace o všech konaných dražbách (www.centralniadresa.cz).