3/ ZPENĚŽENÍ CELÉHO PODNIKU


Přímý prodej


Je nejběžnějším zpeněžení majetkové podstaty. Nutný souhlas IS.

Soud se řídí:

  • souhlasem VV,
  • dobou předpokládaného zpeněžení,
  • náklady potřebnými na další správu a údržbu podstaty,
  • Soud může stanovit podmínky prodeje (zaplacení kupní ceny nejpozději při podpisu kupní smlouvy).