ZÁKLADNÍ DRAŽEBNÍ POJMY


Podání

= nabídka účastníka učiněná alespoň ve výši nejnižšího podání, nabídka musí být učiněna ústně a zvednutím čísla.

Příklep

= úkon licitátora spočívající v klepnutí kladívkem, čímž dochází k přechodu vlastnického práva k předmětu dražby.

Vydražitel

= účastník dražby, jemuž byl udělen příklep.