PROJEDNÁNÍ KONEČNÉ ZPRÁVY


Částka určená k rozvrhu:

  • představuje rozdíl mezi příjmy a vynaloženými výdaji v rámci insolvence,
  • KM / IS předloží konečnou zprávu s vyúčtováním odměny a výdajů IS.

Soud vyvěsí konečnou zprávu na úřední desce.

Po uplynutí 15 dnů ode dne vyvěšení soud nařídí jednání o konečné zprávě.

Je na KM, aby svoji konečnou zprávu před věřiteli / soudem obhájil.