ROZVRH


Návrh na rozvrh:

  • výpočet finanční částky, která bude každému věřiteli vyplacena,
  • následuje po schválení konečné zprávy,
  • Procento uspokojení = částka k rozdělení / celkový objem pohledávek.