DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA


Dražební vyhláška

= úřední listina, která poskytuje informaci o konání veřejné dražby.


Obsahuje:

  • informaci, že se jedná o dražbu dobrovolnou / nedobrovolnou,
  • identifikace dražebníka / místo / datum / čas zahájení dražby,
  • označení / popis předmětu dražby / cenu předmětu dražby,
  • nejnižší podání / minimální příhoz,
  • datum / čas konání prohlídek předmětu dražby.