Úvod

Sedmá (7) přednáška navazuje na tématiku předchozí přednášky.

Rozebereme podrobněji průběh insolvence od a/ okamžiku prohlášení přes b/ proces zjištění majetkové podstaty do c/ finální fáze prodeje (zpeněžování) majetku.

Vymezíme a/ postavení účastníků řízení a b/ jejich práva / nároky v rámci .

Zkratky

  • – insolvenční řízení
  • IS – insolvenční soud / správce
  • VV – věřitelský výbor
  • KM – krizový manažer
  • FO – fyzická osoba
  • PO – právnická osoba
  • IV – insolvenční věřitel