INSOLVENČNÍ SPRÁVCE


Práva / povinnosti:


  • vyžadovat součinnost od orgánů státní správy k zjištění majetkové podstaty,
  • sestavovat soupis majetkové podstaty / oceňovat ji / prodávat majetek z majetkové podstaty / vymáhat do podstaty pohledávky,
  • posuzovat opodstatněnost přihlášek konkursních věřitelů,
  • svolávat VV,
  • rozhodovat o obchodních záležitostech podniku,
  • zpeněžený výtěžek rozdělovat mezi insolvenční věřitele,
  • vypracovat po zpeněžení majetku konečnou zprávu.