PROCESY INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ


A/ Reorganizace


Postup reorganizace je zachycen v plánu reorganizace.

Plán musí obsahovat části:

  • informativnípopis opatření / kroků po zahájení (snížení dluhů),
  • vysvětlující – věnována postavení věřitelů / jejich návrhy (splátku dluhů),
  • konstruktivní – popisuje způsob splácení dluhu (období / výše splátek / kontrola),

Nebude-li reorganizace úspěšná, IS ji ukončí tím, že rozhodne o její přeměně v konkurs.