4/ PODNIK ÚPADCE

Náleží-li do majetkové podstaty podnik / zapisuje se do soupisu majetkové podstaty jako soubor.

Podnik

= soubor hmotných / osobních / nehmotných složek podnikání.

  • Zápis podniku do majetkové podstaty má umožnit zachování podnikatelské činnosti,
  • prodává-li se z majetkové podstaty podnik jako celek / získává jej nabyvatel zcela oddlužený.