ODPOVĚDNOST INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE


Pokud by při výkonu své funkce prokazatelně porušil své povinnosti – odpovědný za majetkově vzniklou škodu.

Odpovědnost může být i v trestně-právní rovině:

  • Porušování povinnosti při správě cizího majetku – když poruší svou povinnost opatrovat / spravovat cizí majetek / způsobí škodu, může být potrestán, i když jednal z nedbalosti.
  • Pletichy v konkursním / vyrovnacím řízení – ten, kdo uplácí v souvislosti s hlasováním věřitelů / kdo získá ke škodě věřitelů majetkový prospěch, na nějž nemá nárok.