ÚČASTNÍCI KONKURSNÍHO ŘÍZENÍ


Insolvenční věřitel (IV)

= věřitel dlužníka, který řádně / včas přihlásil svou pohledávku do .


IVprávo:

  • účastnit se schůze IV,
  • nahlížet do insolvenčního spisu,
  • připomínek k ostatním pohledávkám (pravost / výši / druh pohledávek).