3/ MAJETKOVÁ PODSTATA / SOUPIS


Zahájením se majetek firmy stává majetkovou podstatou.


Majetkovou podstatu tvoří:


  • vlastní majetek, který patřil dlužníkovi v den zahájení ,
  • majetek ze SJM, který náleží do majetkové podstaty z vypořádání společného jmění úpadce,
  • pokud jsou závazky majetek v SJM, nic se nevypořádá / zapisuje se celý majetek.