1/ PROCESY INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ


A/ Reorganizace


  • Nelikvidační způsob řešení úpadku (ekonomické krize),
  • vhodná pro dlužníka s pozitivní motivací k řešení své situace / s perspektivou přežití,
  • dlužník musí předem předjednat s věřiteli, pokud ji schválí, urychlí se průběh ,
  • výhoda provoz podniku pokračuje při zachování pracovních příležitostí / s vyšším uspokojením pohledávek,
  • pohledávky věřitelů se zásadně uspokojí v rozsahu, v jakém jsou stanoveny v reorganizačním plánu.