ZJIŠŤOVÁNÍ MAJETKOVÉ PODSTATY


  • majetkovou podstatu zjišťuje IS ve spolupráci s úpadcem / soudem / VV,
  • součinnost správci poskytují (finanční úřady / katastrální úřady / orgány evidující motorová vozidla / notáři / Středisko cenných papírů / banky / pošta),
  • zjišťovat se začne ihned po prohlášení konkursu,
  • zjištěný majetek sepíše do soupisu majetkové podstaty.