ÚČASTNÍCI KONKURSNÍHO ŘÍZENÍ


Schůze věřitelů

= všichni k soudu přihlášení věřitelé ve stanovené lhůtě.


  • Nejvyšší kontrolní věřitelský orgán (autorita),
  • schůzi svolává IS na návrh IS / VV,
  • hlavním úkolem je zvolit VV,
  • jedině zde lze provádět zásadní rozhodnutí (odvolání správce / prodeje majetku).