POKRAČOVÁNÍ V PROVOZU PODNIKU


[B] Provoz podniku


  • Provozovat podnik po prohlášení konkursu může pouze IS,
  • příjmy z provozování úpadcova podniku zahrne správce do majetkové podstaty,
  • výdaje vynaložené při provozování jsou náklady spojené s udržováním / správou podstaty / jsou hrazeny průběžně / v plné výši,
  • pokračování v provozování podniku má smysl pouze tehdy, pokud jsou P > V.