SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH POHLEDÁVEK


  • IS seznam přihlášených pohledávek rozdělí na tři (3) samostatné díly:
    • zajištěné pohledávky,
    • pohledávky postavené na úroveň pohledávek za podstatou
      (nároky úpadcových zaměstnanců z pracovněprávních vztahů, vzniklé poslední tři (3) roky před prohlášením konkursu),
    • pohledávky nezajištěné (ostatní pohledávky).