PROCESY INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ


B/ Oddlužení


Způsob řešení ekonomické krize (úpadku) pro dlužníky, které nemají dluhy z podnikání:

  1. FO (dominantní),
  2. PO, které nejsou dle zákona považovány za podnikatele,

  • Individuálně rozhoduje IS dle podmínek.
  • Navrhuje výhradně sám dlužník.