ZAJIŠTĚNÉ POHLEDÁVKY


 • pohledávka může být zajištěná:
  • zástavním právem (banka / FÚ / OSSZ).
 • Po zpeněžení věci, k níž se váže právo zajištěného věřitele, odečte IS od získaného výtěžku:
  • náklady spojené s její správou (nejvýše 4 % hodnoty zpeněžení),
  • náklady spojené s prodejem (nejvýše 5 % hodnoty zpeněžení) (znalecké posudky / ostraha / pojištění / daně / opravy).
  • částku připadající na odměnu IS.
 • Z čistého výtěžku IS uspokojí zajištěného věřitele až do výše 100 % zajištěné pohledávky.
 • Zajištěná pohledávka se během konkursu / reorganizace úročí.
 • Vztahují-li se k věci práva zajištěných věřitelů, uspokojují se v pořadí, v jakém vznikl právní důvod jejich nároku vyplývajícího ze zajištěné pohledávky.