PODNIK ÚPADCE


  • Prohlášením konkursu obecně nekončí provozování podniku,
  • ukončení nastane, pokud to vyplývá výslovně ze zákona / rozhodne-li IS.

[A] Ukončení provozu

  • Nelze připustit, aby byl provozován podnik ke škodě majetkové podstaty / ke škodě insolvenčních věřitelů (vykazování ztráty / nehospodárnost),
  • soud rozhodne o ukončení provozování podniku zpravidla na návrh KM / IS se souhlasem VV,
  • ukončit provoz lze jen u funkčního podniku,
  • rozhodnutí soudu o ukončení provozování podniku současně významně snižuje cenu podniku.