ÚČASTNÍCI KONKURSNÍHO ŘÍZENÍ


Věřitelský výbor (VV)

= kontrolní orgán, který zastupuje všechny insolvenční věřitele / povinen chránit jejich zájmy.


  • Počet přihlášených insolvenčních věřitelů vyšší než 50 (má 3 až 9 členů),
  • při nižším počtu věřitelů ho nahrazuje zástupce věřitelů,
  • dohlíží na činnost správce / průběžně schvaluje výši / správnost výdajů / nákladů vynaložených na údržbu / správu majetkové podstaty,
  • vyžaduje od KM / IS zprávy o stavu / průběhu konkursního řízení,
  • členové VV jsou povinni postupovat s odbornou péčí odpovídají za škodu, kterou způsobili porušením svých povinností / neodborným výkonem své funkce.