PROCESY INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ


B/ Oddlužení


Dlužník musí nabídnout uspokojení minimálně 30 % dluhů.

Dva (2) způsoby:

  1. zpeněžením majetkové podstaty,
  2. plněním splátkového kalendáře (po dobu pěti (5) let).


  • Dlužníku se poskytuje "druhá šance", jinak „odsouzení“ k celoživotnímu splácení dluhů,
  • pro maximální zjednodušení se návrh na oddlužení podává na předepsaném formuláři,
  • opakované oddlužení je vyloučeno, pokud neuběhla doba pěti (5) let od skončení prvního řízení,
  • motivace ke splácení dluhů v zákonem předepsané míře / čase,
  • po splnění oddlužení může dlužník požádat o osvobození od placení závazků, jež zůstaly neuspokojeny.