POSTUP ŘEŠENÍ KRIZE PODNIKU


3/ Realizace

  • realizujeme vybraný, předem schválený proces záchrany / zmírnění následků / zastavení probíhající mimořádné události (v případě propouštění je vhodná předcházející komunikace s odbory, případně se zástupci zaměstnanců a hledání vhodného řešení např. ve spolupráci s úřady práce),
  • vybírá krizový manažer, schvalují majitelé / věřitelé / insolvenční soud.

4/ Vyhodnocení

  • smyslem je obdoba kontroly a její zpětné vazby, tj. prevence / poučení pro budoucnost (zhodnotit příčiny krize, co firma udělala pro její zvládnutí, která opatření přijala, aby se krize neopakovala).