PRERIZIKO – DÍLČÍ ETAPY


Období varování:

  • vyvstávají oprávněné obavy s průběhem z minulosti (nárůst objemu neuhrazených pohledávek za zboží vyvolává obavy z platební neschopnosti),

Období ohrožení:

  • lidé dostávají zprávy o blížící se katastrofě nebo pozorují příznaky toho, že se blíží (zpravodajství / noviny / sociální sítě publikují informace o společnosti – nedostatek financí na výplatu mezd, výpovědi),
  • průvodním znakem je u vybraných krizových situací šířící se panika.