KRIZOVÉ ŘÍZENÍ V PODNIKU


  • Prvotním cílem krizového řízení je vyřešení krizové situace za předpokladu zachování existence subjektu.
  • V konečném důsledku může dojít i k zániku subjektu s tím, že účelem [KRMNG] bude minimalizovat negativní dopady na všechny subjekty v systému.
  • Pokud se krize v subjektu dostane do 4. etapy, blíží se stav úpadku, ze strany věřitelů může být uvažováno o možnosti insolvenčního řízení.