SPOLEHLIVOST / JAKOST


Spolehlivost

(ČSN 010102)

= obecná vlastnost systému spočívající v jeho schopnosti plnit požadované funkce v daných a/ mezích a v b/ čase dle stanovených technických podmínek.


Jakost

= schopnost sytému uspokojovat požadavky na něj kladené (schopnost plnit požadavky zákazníků, uživatelů apod. viz. auto / mobilní telefon / SW aplikace).