POSTRIZIKO – DÍLČÍ ETAPY


Období nápravy:

  • jsou podnikány další organizované / cílevědomější akce pomoci společnosti,
  • na místo krize přicházejí varianty týkající se udržení podniku v chodu,
  • u majitelů se objevuje stav vyhoření / nervozita.

Období obnovy:

  • dochází k nové investiční výstavbě / lidé se postupně vracejí k normálnímu životu,
  • přibližně u 1–3 % zasažených lidí se však vyvíjí tzv. postkatastrofický syndrom (vytipováno osm (8) poboček k uzavření – část zaměstnanců přejde / část bude propuštěna).