KRIZOVÉ ŘÍZENÍ V PODNIKU


3/  Etapa

  • banky požadují předčasné splacení poskytnutých úvěrů,
  • u stávajících úvěrů začnou růst úrokové sazby,
  • dlouhodobě chybí finance na provoz firmy (energie / mzdy atd.),
  • objevují se potíže s platební schopností dodavatelům / zaměstnancům / státu (daně),
  • subjekt nuceně snižuje zásoby majetku / prodává zbytné majetky,
  • omezují se nákupy surovin / zboží atd.

4/  Etapa

  • podnik se dostává do ekonomické ztráty / chybí finanční prostředky na provoz / mzdy / nákupy zboží / služeb atd.,
  • uvnitř firmy se objevují personální spory, které přerůstají navenek (ve vztahu k obchodním partnerům),
  • platební schopnost se sníží na minimum.