KRIZOVÉ ŘÍZENÍ V PODNIKU


  • Specifická forma obecného podnikového řízení.
  • Uplatňuje se ve dvou (2) rovinách:
    • v běžném stavu – součást managementu podniku / prevence / korekce krizových situací (tvorba krizového plánu / odzkoušení v praxi, jasné definování pravomocí / odpovědnosti),
    • za krizových situacíspecifický postup uplatňovaný v rámci protikrizové intervence / redukce důsledků negativního působení krize (uzavření společnosti – propuštěno 250 zaměstnanců / jednání s odbory / uvolnění 5 mil. Kč na pomoc hledání nového zaměstnání / rekvalifikaci).