CHARAKTERISTIKA SITUACE MANAGEMENTU PODNIKU V KRIZI


  • Časová tíseň (nezbytná rozhodnutí v minutách / hodinách),
  • jednoduchá řešení (ne vždy obecně optimální) (hledají se okamžitá / proveditelná řešení),
  • vyšší rizika (jednoduché řešení nemusí mít za následek očekávaný výsledek / vývoj krize se nečekaně zvrátí),
  • nestandardní metody managementu (není jednoznačný návod),
  • nedostatek vhodných lidí,
  • souvislost s předchozím stavem.