Rozhodnutí se v rámci [KRMNG] přijímají:


  1. v síti složené z více aktérů (vedení firmy / vlastník / stát / odbory / zaměstnanci / veřejnost),
  2. pod silným tlakem (časová tíseň).

Vždy jsou přítomny:

  • sdělovací prostředky – problematika krizové komunikace (tisk / sociální sítě / média),
  • pocit neurčitosti / nejistoty aktérů z dosaženého výsledku (nelze všechno naplánovat pro krizovou situaci předem),
  • pocit odpovědnosti za vydaná rozhodnutí (po nezvládnuté krizi se hledá viník).