KRIZOVÉ ŘÍZENÍ V PODNIKU


Krizové řízení v podniku

= ucelený soubor a/ přístupů, b/ metod a c/ opatření, které manažeři užívají ke zvládnutí specifických činností (manažerských funkcí) při:

  1. minimalizaci příčin vzniku krizových situací (sledování platební morálky odběratelů / omezení spolupráce s nevěrohodnými odběrateli),
  2. přípravě na činnost v krizových situacích (krizový plán / rozdělení pravomocí managementu / zjištění podmínek pro čerpání úvěru),
  3. bránění vzniku a eskalaci krizových situací (zkrácení doby splatnosti vystavovaných faktur),
  4. redukci zdrojů krizových situací (prodej až po uhrazení zálohy),
  5. odstraňování následků krizové situace (uzavření vybraných poboček / zřízení informační linky / komunikace s médii).