RIZIKO-IN – DÍLČÍ ETAPY


Období úderu:

  • vznik katastrofy se svými destruktivními účinky,
  • mění se situace postiženého místa či oblasti,
  • větší část obyvatelstva je destruktivním dějem pohlcena / zaskočena, 10 - 25 % lidí reaguje racionálně, 10 - 25% lidí se chová zmateně / hystericky (nedostatek financí, firma nedostala úvěr a nebyl schopna složit kauci na rekonstrukci).

Období orientace:

  • postižení lidé si uvědomují, co se stalo, vytváří si první obraz nově vzniklé situace (ekonomický obraz, sociální obraz).