SYSTÉMY


Systém

= celek, složený z částí, vzájemně na sebe působící (podnik = systém / prvky systémy = zaměstnanci / technické / finance).


Systém charakterizuje:

  • struktura (organizační struktura firmy),
  • vnitřní vazby (vztahy nadřízenosti / podřízenosti nejen mezi zaměstnanci),
  • vnější vazby (vztahy k dodavatelům / odběratelům / státu...).