KRIZOVÉ ŘÍZENÍ V PODNIKU


Počínající krize v subjektu již charakterizována "hmatatelnými" krizovými aspekty.

Tyto aspekty lze rozdělit dle etap průběhu krize v subjektu.


1/  Etapa

  • podniku (firmě) klesají příjmy / ubývají zákazníci atd.,
  • rostou náklady (penále / energie / reklama atd.).

2/  Etapa

  • zvyšuje se objem úvěrů / rostou splátky / úroky z úvěrů,
  • firma a její produkty nechtěně opouštějí trh / zákazníka / dodavatele.