3/ KRIZOVÉ ŘÍZENÍ V PODNIKU

Fáze existence podnikatelského subjektu jsou:

  • ideový zrod podnikatelského záměru (nápad založit obchod a opravnu hudebních nástrojů),
  • vypracování podnikatelského záměru a výběr typu společnosti (založení s. r. o / a. s.),
  • zápis společnosti do obchodního rejstříku,
  • realizace podnikatelského záměru (otevření obchodu),
  • prohlášení likvidace / zrušení společnosti na základě skončeného insolvenčního řízení (ukončení činnosti obchodu po 5 letech pro nedostatek finančních prostředků pro chod firmy),
  • výmaz společnosti z obchodního rejstříku.