4/ KRIZE PODNIKU


Možné příčiny vzniku krize

  • Krize mají za následek u ziskových organizací především ztrátu disponibilního zisku.

Příčiny krize