1/ FENOMÉN RIZIKA


Riziko

= hrozba / potencionální problém / možnost selhání / neúspěch, současně příznivá vyhlídka / šance.


Dělení rizika jako možného negativního vývoje situace má tři (3) základní fáze:


1/ Preriziko:

  • negativní vývoj / mimořádná událost ještě neprobíhá, vznikají jeho podmínky,
  • vytváří se slabé / zcela zřetelné signály jeho vzniku (vysoká nezaměstnanost v Orlickoústeckém regionu).