2/ SYSTÉM A JEHO SPOLEHLIVOST


Spolehlivost

= schopnost dostát za všech okolností svým závazkům a jednat v souladu s očekáváním zákazníka.


Krizový management:

  • se zabývá problematikou nespolehlivosti, která přesáhne určitou míru, přesahující běžné nežádoucí stavy.

Příklad

a/ Vývoj kurzu EUR, b/ sněhová vánice a c/ závada na strojním zařízením jsou nežádoucí, ale v běžném rozsahu se nejedná o krize.