NORMALIZACE JAKOSTI A SPOLEHLIVOSTI


Spolehlivost / jakost je řešena:


  • na mezinárodní úrovni především organizacemi ISO, IEC (mezinárodní elektrotechnická komise, spolupracující s ISO – normalizace spolehlivosti výrobků),
  • v rámci EU – EN (Evropské normy),
  • v rámci ČR – ČSN.

Systémy mohou mít prvky uspořádány:

  • sériově,
  • paralelně,
  • kombinovaně.

Většina praktických řešení pracuje se systémy kombinovanými.